Draskia concept sketch
Tiny Mage

Practiced working on some concept type arts.

More artwork
Draskia pisces finDraskia style test 1 1Draskia aquarius sm